Tổ hợp thiết kế và in ấn chuyên nghiệp

Hotline: 0963.640.150 - 0942.390.226 

 
HOTLINE0942.390.226
  • EnglishVietnamese
     

Nhận mã chiết khấu

Đang trực tuyến 3

Hôm nay 130

Tổng lượt truy cập 44,976

In Màu Giá Rẻ Hà Nội, In Màu Mọi Số Lượng Giá Rẻ, Bảng Giá In A3 1 Mặt

In Màu A5, In 1 mặt giá 50đ/tờ - In màu 2 mặt giá 100đ/tờ. In Màu A4, In 1 mặt giá 70đ/tờ - In màu 2 mặt giá 120đ/tờ. In Màu A3, In 1 mặt giá 100đ/tờ - In màu 2 mặt giá 200đ/tờ. In màu Khổ A2: 5.000đ/tờ - In màu khổ A1: 8.000đ/tờ. In màu khổ A0: 15.000đ/tờ In sách màu A4 1 mặt: 60đ/tờ - In sách màu A4 2 mặt: 120đ/tờ. In sách màu giấy thường: 62đ/tờ - In sách màu giấy thường: 122đ/tờ. In sách màu giấy thường 1 mặt: 64đ/tờ - In sách màu giấy thường 2 mặt: 128đ/tờ. In sách màu giấy cứng: 66đ/tờ - In sách màu giấy cứng: 132đ/tờ. In sách màu giấy cứng 1 mặt: 68đ/tờ - In sách màu giấy cứng 2 mặt: 146đ/tờ. In sách màu từ file PDF, in 1 mặt: 70đ/tờ - In sách màu từ file PDF, in 2 mặt: 140đ/tờ. In sách màu từ file PDF: 72đ/tờ - In màu từ file PDF : 144đ/tờ. Photocopy màu 1 mặt: 73đ/tờ - Photocopy màu 2 mặt: 146đ/tờ. Photocopy màu A5 1 mặt: 74đ/tờ - Photocopy màu A5 2 mặt: 148đ/tờ. Photocopy màu A4 1 mặt: 75đ/tờ - Photocopy màu A4 2 mặt: 150đ/tờ. Photocopy màu A3 1 mặt: 76đ/tờ - Photocopy màu A3 2 mặt: 152đ/tờ. Photocopy màu khổ A2 : 5.000đ/tờ - Photocopy màu khổ A1: 8.000đ/tờ. Photocopy màu khổ A0: 15.000đ/tờ. Photo màu giấy thường 1 mặt: 77đ/tờ - Photocopy màu giấy thường 2 mặt: 154đ/tờ. Photo màu giấy thường A5 1 mặt: 78đ/tờ - Photo màu giấy thường A5 2 mặt: 156đ/tờ. Photo màu giấy thường A4 1 mặt: 79đ/tờ - Photo màu giấy thường A4 2 mặt: 158đ/tờ. Photo màu giấy thường A3 1 mặt: 80đ/tờ - Photo màu giấy thường A3 2 mặt: 160đ/tờ. Photo màu giấy thường A2: 5.500đ/tờ - Photo màu giấy thường A1: 8.200đ/tờ. Photocopy màu giấy thường khổ A0: 15.200đ/tờ. In màu giấy cứng 1 mặt: 81đ/tờ - In màu giấy cứng 2 mặt: 162đ/tờ. In màu giấy cứng A5 1 mặt: 82đ/tờ - In màu giấy cứng A5 2 mặt: 164đ/tờ. In màu giấy cứng A4 1 mặt: 83đ/tờ - In màu giấy cứng A4 2 mặt: 166đ/tờ. In màu giấy cứng A3 1 mặt: 84đ/tờ - In màu giấy cứng A3 2 mặt: 168đ/tờ. In màu giấy cứng khổ A2: 5.600đ/tờ - In màu giấy cứng khổ A1: 8.300đ/tờ.

In Màu Mọi Số Lượng Giá Rẻ, Bảng Giá In A3 1 Mặt, In Màu Giá Rẻ Hà Nội

In Màu A5, In 1 mặt giá 50đ/tờ - In màu 2 mặt giá 100đ/tờ. In Màu A4, In 1 mặt giá 70đ/tờ - In màu 2 mặt giá 120đ/tờ. In Màu A3, In 1 mặt giá 100đ/tờ - In màu 2 mặt giá 200đ/tờ. In màu Khổ A2: 5.000đ/tờ - In màu khổ A1: 8.000đ/tờ. In màu khổ A0: 15.000đ/tờ In sách màu A4 1 mặt: 60đ/tờ - In sách màu A4 2 mặt: 120đ/tờ. In sách màu giấy thường: 62đ/tờ - In sách màu giấy thường: 122đ/tờ. In sách màu giấy thường 1 mặt: 64đ/tờ - In sách màu giấy thường 2 mặt: 128đ/tờ. In sách màu giấy cứng: 66đ/tờ - In sách màu giấy cứng: 132đ/tờ. In sách màu giấy cứng 1 mặt: 68đ/tờ - In sách màu giấy cứng 2 mặt: 146đ/tờ. In sách màu từ file PDF, in 1 mặt: 70đ/tờ - In sách màu từ file PDF, in 2 mặt: 140đ/tờ. In sách màu từ file PDF: 72đ/tờ - In màu từ file PDF : 144đ/tờ. Photocopy màu 1 mặt: 73đ/tờ - Photocopy màu 2 mặt: 146đ/tờ. Photocopy màu A5 1 mặt: 74đ/tờ - Photocopy màu A5 2 mặt: 148đ/tờ. Photocopy màu A4 1 mặt: 75đ/tờ - Photocopy màu A4 2 mặt: 150đ/tờ. Photocopy màu A3 1 mặt: 76đ/tờ - Photocopy màu A3 2 mặt: 152đ/tờ. Photocopy màu khổ A2 : 5.000đ/tờ - Photocopy màu khổ A1: 8.000đ/tờ. Photocopy màu khổ A0: 15.000đ/tờ. Photo màu giấy thường 1 mặt: 77đ/tờ - Photocopy màu giấy thường 2 mặt: 154đ/tờ. Photo màu giấy thường A5 1 mặt: 78đ/tờ - Photo màu giấy thường A5 2 mặt: 156đ/tờ. Photo màu giấy thường A4 1 mặt: 79đ/tờ - Photo màu giấy thường A4 2 mặt: 158đ/tờ. Photo màu giấy thường A3 1 mặt: 80đ/tờ - Photo màu giấy thường A3 2 mặt: 160đ/tờ. Photo màu giấy thường A2: 5.500đ/tờ - Photo màu giấy thường A1: 8.200đ/tờ. Photocopy màu giấy thường khổ A0: 15.200đ/tờ. In màu giấy cứng 1 mặt: 81đ/tờ - In màu giấy cứng 2 mặt: 162đ/tờ. In màu giấy cứng A5 1 mặt: 82đ/tờ - In màu giấy cứng A5 2 mặt: 164đ/tờ. In màu giấy cứng A4 1 mặt: 83đ/tờ - In màu giấy cứng A4 2 mặt: 166đ/tờ. In màu giấy cứng A3 1 mặt: 84đ/tờ - In màu giấy cứng A3 2 mặt: 168đ/tờ. In màu giấy cứng khổ A2: 5.600đ/tờ - In màu giấy cứng khổ A1: 8.300đ/tờ.

Bảng Giá In A3 1 Mặt, In Màu Giá Rẻ Hà Nội, In Màu Mọi Số Lượng Giá Rẻ

In Màu A5, In 1 mặt giá 50đ/tờ - In màu 2 mặt giá 100đ/tờ. In Màu A4, In 1 mặt giá 70đ/tờ - In màu 2 mặt giá 120đ/tờ. In Màu A3, In 1 mặt giá 100đ/tờ - In màu 2 mặt giá 200đ/tờ. In màu Khổ A2: 5.000đ/tờ - In màu khổ A1: 8.000đ/tờ. In màu khổ A0: 15.000đ/tờ In sách màu A4 1 mặt: 60đ/tờ - In sách màu A4 2 mặt: 120đ/tờ. In sách màu giấy thường: 62đ/tờ - In sách màu giấy thường: 122đ/tờ. In sách màu giấy thường 1 mặt: 64đ/tờ - In sách màu giấy thường 2 mặt: 128đ/tờ. In sách màu giấy cứng: 66đ/tờ - In sách màu giấy cứng: 132đ/tờ. In sách màu giấy cứng 1 mặt: 68đ/tờ - In sách màu giấy cứng 2 mặt: 146đ/tờ. In sách màu từ file PDF, in 1 mặt: 70đ/tờ - In sách màu từ file PDF, in 2 mặt: 140đ/tờ. In sách màu từ file PDF: 72đ/tờ - In màu từ file PDF : 144đ/tờ. Photocopy màu 1 mặt: 73đ/tờ - Photocopy màu 2 mặt: 146đ/tờ. Photocopy màu A5 1 mặt: 74đ/tờ - Photocopy màu A5 2 mặt: 148đ/tờ. Photocopy màu A4 1 mặt: 75đ/tờ - Photocopy màu A4 2 mặt: 150đ/tờ. Photocopy màu A3 1 mặt: 76đ/tờ - Photocopy màu A3 2 mặt: 152đ/tờ. Photocopy màu khổ A2 : 5.000đ/tờ - Photocopy màu khổ A1: 8.000đ/tờ. Photocopy màu khổ A0: 15.000đ/tờ. Photo màu giấy thường 1 mặt: 77đ/tờ - Photocopy màu giấy thường 2 mặt: 154đ/tờ. Photo màu giấy thường A5 1 mặt: 78đ/tờ - Photo màu giấy thường A5 2 mặt: 156đ/tờ. Photo màu giấy thường A4 1 mặt: 79đ/tờ - Photo màu giấy thường A4 2 mặt: 158đ/tờ. Photo màu giấy thường A3 1 mặt: 80đ/tờ - Photo màu giấy thường A3 2 mặt: 160đ/tờ. Photo màu giấy thường A2: 5.500đ/tờ - Photo màu giấy thường A1: 8.200đ/tờ. Photocopy màu giấy thường khổ A0: 15.200đ/tờ. In màu giấy cứng 1 mặt: 81đ/tờ - In màu giấy cứng 2 mặt: 162đ/tờ. In màu giấy cứng A5 1 mặt: 82đ/tờ - In màu giấy cứng A5 2 mặt: 164đ/tờ. In màu giấy cứng A4 1 mặt: 83đ/tờ - In màu giấy cứng A4 2 mặt: 166đ/tờ. In màu giấy cứng A3 1 mặt: 84đ/tờ - In màu giấy cứng A3 2 mặt: 168đ/tờ. In màu giấy cứng khổ A2: 5.600đ/tờ - In màu giấy cứng khổ A1: 8.300đ/tờ.

In Màu Giá Rẻ Hà Nội, In Màu Giá Rẻ Theo yêu Cầu, Bảng Giá In A3 1 Mặt

In Màu A5, In 1 mặt giá 50đ/tờ - In màu 2 mặt giá 100đ/tờ. In Màu A4, In 1 mặt giá 70đ/tờ - In màu 2 mặt giá 120đ/tờ. In Màu A3, In 1 mặt giá 100đ/tờ - In màu 2 mặt giá 200đ/tờ. In màu Khổ A2: 5.000đ/tờ - In màu khổ A1: 8.000đ/tờ. In màu khổ A0: 15.000đ/tờ In sách màu A4 1 mặt: 60đ/tờ - In sách màu A4 2 mặt: 120đ/tờ. In sách màu giấy thường: 62đ/tờ - In sách màu giấy thường: 122đ/tờ. In sách màu giấy thường 1 mặt: 64đ/tờ - In sách màu giấy thường 2 mặt: 128đ/tờ. In sách màu giấy cứng: 66đ/tờ - In sách màu giấy cứng: 132đ/tờ. In sách màu giấy cứng 1 mặt: 68đ/tờ - In sách màu giấy cứng 2 mặt: 146đ/tờ. In sách màu từ file PDF, in 1 mặt: 70đ/tờ - In sách màu từ file PDF, in 2 mặt: 140đ/tờ. In sách màu từ file PDF: 72đ/tờ - In màu từ file PDF : 144đ/tờ. Photocopy màu 1 mặt: 73đ/tờ - Photocopy màu 2 mặt: 146đ/tờ. Photocopy màu A5 1 mặt: 74đ/tờ - Photocopy màu A5 2 mặt: 148đ/tờ. Photocopy màu A4 1 mặt: 75đ/tờ - Photocopy màu A4 2 mặt: 150đ/tờ. Photocopy màu A3 1 mặt: 76đ/tờ - Photocopy màu A3 2 mặt: 152đ/tờ. Photocopy màu khổ A2 : 5.000đ/tờ - Photocopy màu khổ A1: 8.000đ/tờ. Photocopy màu khổ A0: 15.000đ/tờ. Photo màu giấy thường 1 mặt: 77đ/tờ - Photocopy màu giấy thường 2 mặt: 154đ/tờ. Photo màu giấy thường A5 1 mặt: 78đ/tờ - Photo màu giấy thường A5 2 mặt: 156đ/tờ. Photo màu giấy thường A4 1 mặt: 79đ/tờ - Photo màu giấy thường A4 2 mặt: 158đ/tờ. Photo màu giấy thường A3 1 mặt: 80đ/tờ - Photo màu giấy thường A3 2 mặt: 160đ/tờ. Photo màu giấy thường A2: 5.500đ/tờ - Photo màu giấy thường A1: 8.200đ/tờ. Photocopy màu giấy thường khổ A0: 15.200đ/tờ. In màu giấy cứng 1 mặt: 81đ/tờ - In màu giấy cứng 2 mặt: 162đ/tờ. In màu giấy cứng A5 1 mặt: 82đ/tờ - In màu giấy cứng A5 2 mặt: 164đ/tờ. In màu giấy cứng A4 1 mặt: 83đ/tờ - In màu giấy cứng A4 2 mặt: 166đ/tờ. In màu giấy cứng A3 1 mặt: 84đ/tờ - In màu giấy cứng A3 2 mặt: 168đ/tờ. In màu giấy cứng khổ A2: 5.600đ/tờ - In màu giấy cứng khổ A1: 8.300đ/tờ.

In Màu Giá Rẻ Theo yêu Cầu, Bảng Giá In A3 1 Mặt, In Màu Giá Rẻ Hà Nội

In Màu A5, In 1 mặt giá 50đ/tờ - In màu 2 mặt giá 100đ/tờ. In Màu A4, In 1 mặt giá 70đ/tờ - In màu 2 mặt giá 120đ/tờ. In Màu A3, In 1 mặt giá 100đ/tờ - In màu 2 mặt giá 200đ/tờ. In màu Khổ A2: 5.000đ/tờ - In màu khổ A1: 8.000đ/tờ. In màu khổ A0: 15.000đ/tờ In sách màu A4 1 mặt: 60đ/tờ - In sách màu A4 2 mặt: 120đ/tờ. In sách màu giấy thường: 62đ/tờ - In sách màu giấy thường: 122đ/tờ. In sách màu giấy thường 1 mặt: 64đ/tờ - In sách màu giấy thường 2 mặt: 128đ/tờ. In sách màu giấy cứng: 66đ/tờ - In sách màu giấy cứng: 132đ/tờ. In sách màu giấy cứng 1 mặt: 68đ/tờ - In sách màu giấy cứng 2 mặt: 146đ/tờ. In sách màu từ file PDF, in 1 mặt: 70đ/tờ - In sách màu từ file PDF, in 2 mặt: 140đ/tờ. In sách màu từ file PDF: 72đ/tờ - In màu từ file PDF : 144đ/tờ. Photocopy màu 1 mặt: 73đ/tờ - Photocopy màu 2 mặt: 146đ/tờ. Photocopy màu A5 1 mặt: 74đ/tờ - Photocopy màu A5 2 mặt: 148đ/tờ. Photocopy màu A4 1 mặt: 75đ/tờ - Photocopy màu A4 2 mặt: 150đ/tờ. Photocopy màu A3 1 mặt: 76đ/tờ - Photocopy màu A3 2 mặt: 152đ/tờ. Photocopy màu khổ A2 : 5.000đ/tờ - Photocopy màu khổ A1: 8.000đ/tờ. Photocopy màu khổ A0: 15.000đ/tờ. Photo màu giấy thường 1 mặt: 77đ/tờ - Photocopy màu giấy thường 2 mặt: 154đ/tờ. Photo màu giấy thường A5 1 mặt: 78đ/tờ - Photo màu giấy thường A5 2 mặt: 156đ/tờ. Photo màu giấy thường A4 1 mặt: 79đ/tờ - Photo màu giấy thường A4 2 mặt: 158đ/tờ. Photo màu giấy thường A3 1 mặt: 80đ/tờ - Photo màu giấy thường A3 2 mặt: 160đ/tờ. Photo màu giấy thường A2: 5.500đ/tờ - Photo màu giấy thường A1: 8.200đ/tờ. Photocopy màu giấy thường khổ A0: 15.200đ/tờ. In màu giấy cứng 1 mặt: 81đ/tờ - In màu giấy cứng 2 mặt: 162đ/tờ. In màu giấy cứng A5 1 mặt: 82đ/tờ - In màu giấy cứng A5 2 mặt: 164đ/tờ. In màu giấy cứng A4 1 mặt: 83đ/tờ - In màu giấy cứng A4 2 mặt: 166đ/tờ. In màu giấy cứng A3 1 mặt: 84đ/tờ - In màu giấy cứng A3 2 mặt: 168đ/tờ. In màu giấy cứng khổ A2: 5.600đ/tờ - In màu giấy cứng khổ A1: 8.300đ/tờ.

Bảng Giá In A3 1 Mặt, In Màu Giá Rẻ Hà Nội, In Màu Giá Rẻ Theo yêu Cầu

In Màu A5, In 1 mặt giá 50đ/tờ - In màu 2 mặt giá 100đ/tờ. In Màu A4, In 1 mặt giá 70đ/tờ - In màu 2 mặt giá 120đ/tờ. In Màu A3, In 1 mặt giá 100đ/tờ - In màu 2 mặt giá 200đ/tờ. In màu Khổ A2: 5.000đ/tờ - In màu khổ A1: 8.000đ/tờ. In màu khổ A0: 15.000đ/tờ In sách màu A4 1 mặt: 60đ/tờ - In sách màu A4 2 mặt: 120đ/tờ. In sách màu giấy thường: 62đ/tờ - In sách màu giấy thường: 122đ/tờ. In sách màu giấy thường 1 mặt: 64đ/tờ - In sách màu giấy thường 2 mặt: 128đ/tờ. In sách màu giấy cứng: 66đ/tờ - In sách màu giấy cứng: 132đ/tờ. In sách màu giấy cứng 1 mặt: 68đ/tờ - In sách màu giấy cứng 2 mặt: 146đ/tờ. In sách màu từ file PDF, in 1 mặt: 70đ/tờ - In sách màu từ file PDF, in 2 mặt: 140đ/tờ. In sách màu từ file PDF: 72đ/tờ - In màu từ file PDF : 144đ/tờ. Photocopy màu 1 mặt: 73đ/tờ - Photocopy màu 2 mặt: 146đ/tờ. Photocopy màu A5 1 mặt: 74đ/tờ - Photocopy màu A5 2 mặt: 148đ/tờ. Photocopy màu A4 1 mặt: 75đ/tờ - Photocopy màu A4 2 mặt: 150đ/tờ. Photocopy màu A3 1 mặt: 76đ/tờ - Photocopy màu A3 2 mặt: 152đ/tờ. Photocopy màu khổ A2 : 5.000đ/tờ - Photocopy màu khổ A1: 8.000đ/tờ. Photocopy màu khổ A0: 15.000đ/tờ. Photo màu giấy thường 1 mặt: 77đ/tờ - Photocopy màu giấy thường 2 mặt: 154đ/tờ. Photo màu giấy thường A5 1 mặt: 78đ/tờ - Photo màu giấy thường A5 2 mặt: 156đ/tờ. Photo màu giấy thường A4 1 mặt: 79đ/tờ - Photo màu giấy thường A4 2 mặt: 158đ/tờ. Photo màu giấy thường A3 1 mặt: 80đ/tờ - Photo màu giấy thường A3 2 mặt: 160đ/tờ. Photo màu giấy thường A2: 5.500đ/tờ - Photo màu giấy thường A1: 8.200đ/tờ. Photocopy màu giấy thường khổ A0: 15.200đ/tờ. In màu giấy cứng 1 mặt: 81đ/tờ - In màu giấy cứng 2 mặt: 162đ/tờ. In màu giấy cứng A5 1 mặt: 82đ/tờ - In màu giấy cứng A5 2 mặt: 164đ/tờ. In màu giấy cứng A4 1 mặt: 83đ/tờ - In màu giấy cứng A4 2 mặt: 166đ/tờ. In màu giấy cứng A3 1 mặt: 84đ/tờ - In màu giấy cứng A3 2 mặt: 168đ/tờ. In màu giấy cứng khổ A2: 5.600đ/tờ - In màu giấy cứng khổ A1: 8.300đ/tờ.

In Màu Giá Rẻ Hà Nội, In Màu 50đ/tờ A4 Giá Rẻ, Bảng Giá In A3 1 Mặt

In Màu A5, In 1 mặt giá 50đ/tờ - In màu 2 mặt giá 100đ/tờ. In Màu A4, In 1 mặt giá 70đ/tờ - In màu 2 mặt giá 120đ/tờ. In Màu A3, In 1 mặt giá 100đ/tờ - In màu 2 mặt giá 200đ/tờ. In màu Khổ A2: 5.000đ/tờ - In màu khổ A1: 8.000đ/tờ. In màu khổ A0: 15.000đ/tờ In sách màu A4 1 mặt: 60đ/tờ - In sách màu A4 2 mặt: 120đ/tờ. In sách màu giấy thường: 62đ/tờ - In sách màu giấy thường: 122đ/tờ. In sách màu giấy thường 1 mặt: 64đ/tờ - In sách màu giấy thường 2 mặt: 128đ/tờ. In sách màu giấy cứng: 66đ/tờ - In sách màu giấy cứng: 132đ/tờ. In sách màu giấy cứng 1 mặt: 68đ/tờ - In sách màu giấy cứng 2 mặt: 146đ/tờ. In sách màu từ file PDF, in 1 mặt: 70đ/tờ - In sách màu từ file PDF, in 2 mặt: 140đ/tờ. In sách màu từ file PDF: 72đ/tờ - In màu từ file PDF : 144đ/tờ. Photocopy màu 1 mặt: 73đ/tờ - Photocopy màu 2 mặt: 146đ/tờ. Photocopy màu A5 1 mặt: 74đ/tờ - Photocopy màu A5 2 mặt: 148đ/tờ. Photocopy màu A4 1 mặt: 75đ/tờ - Photocopy màu A4 2 mặt: 150đ/tờ. Photocopy màu A3 1 mặt: 76đ/tờ - Photocopy màu A3 2 mặt: 152đ/tờ. Photocopy màu khổ A2 : 5.000đ/tờ - Photocopy màu khổ A1: 8.000đ/tờ. Photocopy màu khổ A0: 15.000đ/tờ. Photo màu giấy thường 1 mặt: 77đ/tờ - Photocopy màu giấy thường 2 mặt: 154đ/tờ. Photo màu giấy thường A5 1 mặt: 78đ/tờ - Photo màu giấy thường A5 2 mặt: 156đ/tờ. Photo màu giấy thường A4 1 mặt: 79đ/tờ - Photo màu giấy thường A4 2 mặt: 158đ/tờ. Photo màu giấy thường A3 1 mặt: 80đ/tờ - Photo màu giấy thường A3 2 mặt: 160đ/tờ. Photo màu giấy thường A2: 5.500đ/tờ - Photo màu giấy thường A1: 8.200đ/tờ. Photocopy màu giấy thường khổ A0: 15.200đ/tờ. In màu giấy cứng 1 mặt: 81đ/tờ - In màu giấy cứng 2 mặt: 162đ/tờ. In màu giấy cứng A5 1 mặt: 82đ/tờ - In màu giấy cứng A5 2 mặt: 164đ/tờ. In màu giấy cứng A4 1 mặt: 83đ/tờ - In màu giấy cứng A4 2 mặt: 166đ/tờ. In màu giấy cứng A3 1 mặt: 84đ/tờ - In màu giấy cứng A3 2 mặt: 168đ/tờ. In màu giấy cứng khổ A2: 5.600đ/tờ - In màu giấy cứng khổ A1: 8.300đ/tờ.

In Màu 50đ/tờ A4 Giá Rẻ, Bảng Giá In A3 1 Mặt, In Màu Giá Rẻ Hà Nội

In Màu A5, In 1 mặt giá 50đ/tờ - In màu 2 mặt giá 100đ/tờ. In Màu A4, In 1 mặt giá 70đ/tờ - In màu 2 mặt giá 120đ/tờ. In Màu A3, In 1 mặt giá 100đ/tờ - In màu 2 mặt giá 200đ/tờ. In màu Khổ A2: 5.000đ/tờ - In màu khổ A1: 8.000đ/tờ. In màu khổ A0: 15.000đ/tờ In sách màu A4 1 mặt: 60đ/tờ - In sách màu A4 2 mặt: 120đ/tờ. In sách màu giấy thường: 62đ/tờ - In sách màu giấy thường: 122đ/tờ. In sách màu giấy thường 1 mặt: 64đ/tờ - In sách màu giấy thường 2 mặt: 128đ/tờ. In sách màu giấy cứng: 66đ/tờ - In sách màu giấy cứng: 132đ/tờ. In sách màu giấy cứng 1 mặt: 68đ/tờ - In sách màu giấy cứng 2 mặt: 146đ/tờ. In sách màu từ file PDF, in 1 mặt: 70đ/tờ - In sách màu từ file PDF, in 2 mặt: 140đ/tờ. In sách màu từ file PDF: 72đ/tờ - In màu từ file PDF : 144đ/tờ. Photocopy màu 1 mặt: 73đ/tờ - Photocopy màu 2 mặt: 146đ/tờ. Photocopy màu A5 1 mặt: 74đ/tờ - Photocopy màu A5 2 mặt: 148đ/tờ. Photocopy màu A4 1 mặt: 75đ/tờ - Photocopy màu A4 2 mặt: 150đ/tờ. Photocopy màu A3 1 mặt: 76đ/tờ - Photocopy màu A3 2 mặt: 152đ/tờ. Photocopy màu khổ A2 : 5.000đ/tờ - Photocopy màu khổ A1: 8.000đ/tờ. Photocopy màu khổ A0: 15.000đ/tờ. Photo màu giấy thường 1 mặt: 77đ/tờ - Photocopy màu giấy thường 2 mặt: 154đ/tờ. Photo màu giấy thường A5 1 mặt: 78đ/tờ - Photo màu giấy thường A5 2 mặt: 156đ/tờ. Photo màu giấy thường A4 1 mặt: 79đ/tờ - Photo màu giấy thường A4 2 mặt: 158đ/tờ. Photo màu giấy thường A3 1 mặt: 80đ/tờ - Photo màu giấy thường A3 2 mặt: 160đ/tờ. Photo màu giấy thường A2: 5.500đ/tờ - Photo màu giấy thường A1: 8.200đ/tờ. Photocopy màu giấy thường khổ A0: 15.200đ/tờ. In màu giấy cứng 1 mặt: 81đ/tờ - In màu giấy cứng 2 mặt: 162đ/tờ. In màu giấy cứng A5 1 mặt: 82đ/tờ - In màu giấy cứng A5 2 mặt: 164đ/tờ. In màu giấy cứng A4 1 mặt: 83đ/tờ - In màu giấy cứng A4 2 mặt: 166đ/tờ. In màu giấy cứng A3 1 mặt: 84đ/tờ - In màu giấy cứng A3 2 mặt: 168đ/tờ. In màu giấy cứng khổ A2: 5.600đ/tờ - In màu giấy cứng khổ A1: 8.300đ/tờ.

Bảng Giá In A3 1 Mặt, In Màu Giá Rẻ Hà Nội, In Màu 50đ/tờ A4 Giá Rẻ

In Màu A5, In 1 mặt giá 50đ/tờ - In màu 2 mặt giá 100đ/tờ. In Màu A4, In 1 mặt giá 70đ/tờ - In màu 2 mặt giá 120đ/tờ. In Màu A3, In 1 mặt giá 100đ/tờ - In màu 2 mặt giá 200đ/tờ. In màu Khổ A2: 5.000đ/tờ - In màu khổ A1: 8.000đ/tờ. In màu khổ A0: 15.000đ/tờ In sách màu A4 1 mặt: 60đ/tờ - In sách màu A4 2 mặt: 120đ/tờ. In sách màu giấy thường: 62đ/tờ - In sách màu giấy thường: 122đ/tờ. In sách màu giấy thường 1 mặt: 64đ/tờ - In sách màu giấy thường 2 mặt: 128đ/tờ. In sách màu giấy cứng: 66đ/tờ - In sách màu giấy cứng: 132đ/tờ. In sách màu giấy cứng 1 mặt: 68đ/tờ - In sách màu giấy cứng 2 mặt: 146đ/tờ. In sách màu từ file PDF, in 1 mặt: 70đ/tờ - In sách màu từ file PDF, in 2 mặt: 140đ/tờ. In sách màu từ file PDF: 72đ/tờ - In màu từ file PDF : 144đ/tờ. Photocopy màu 1 mặt: 73đ/tờ - Photocopy màu 2 mặt: 146đ/tờ. Photocopy màu A5 1 mặt: 74đ/tờ - Photocopy màu A5 2 mặt: 148đ/tờ. Photocopy màu A4 1 mặt: 75đ/tờ - Photocopy màu A4 2 mặt: 150đ/tờ. Photocopy màu A3 1 mặt: 76đ/tờ - Photocopy màu A3 2 mặt: 152đ/tờ. Photocopy màu khổ A2 : 5.000đ/tờ - Photocopy màu khổ A1: 8.000đ/tờ. Photocopy màu khổ A0: 15.000đ/tờ. Photo màu giấy thường 1 mặt: 77đ/tờ - Photocopy màu giấy thường 2 mặt: 154đ/tờ. Photo màu giấy thường A5 1 mặt: 78đ/tờ - Photo màu giấy thường A5 2 mặt: 156đ/tờ. Photo màu giấy thường A4 1 mặt: 79đ/tờ - Photo màu giấy thường A4 2 mặt: 158đ/tờ. Photo màu giấy thường A3 1 mặt: 80đ/tờ - Photo màu giấy thường A3 2 mặt: 160đ/tờ. Photo màu giấy thường A2: 5.500đ/tờ - Photo màu giấy thường A1: 8.200đ/tờ. Photocopy màu giấy thường khổ A0: 15.200đ/tờ. In màu giấy cứng 1 mặt: 81đ/tờ - In màu giấy cứng 2 mặt: 162đ/tờ. In màu giấy cứng A5 1 mặt: 82đ/tờ - In màu giấy cứng A5 2 mặt: 164đ/tờ. In màu giấy cứng A4 1 mặt: 83đ/tờ - In màu giấy cứng A4 2 mặt: 166đ/tờ. In màu giấy cứng A3 1 mặt: 84đ/tờ - In màu giấy cứng A3 2 mặt: 168đ/tờ. In màu giấy cứng khổ A2: 5.600đ/tờ - In màu giấy cứng khổ A1: 8.300đ/tờ.

In Màu Giá Rẻ, In Màu Giá Rẻ #1 Hà Nội 50đ/tờ, Bảng Giá In A3 1 Mặt

In Màu A5, In 1 mặt giá 50đ/tờ - In màu 2 mặt giá 100đ/tờ. In Màu A4, In 1 mặt giá 70đ/tờ - In màu 2 mặt giá 120đ/tờ. In Màu A3, In 1 mặt giá 100đ/tờ - In màu 2 mặt giá 200đ/tờ. In màu Khổ A2: 5.000đ/tờ - In màu khổ A1: 8.000đ/tờ. In màu khổ A0: 15.000đ/tờ In sách màu A4 1 mặt: 60đ/tờ - In sách màu A4 2 mặt: 120đ/tờ. In sách màu giấy thường: 62đ/tờ - In sách màu giấy thường: 122đ/tờ. In sách màu giấy thường 1 mặt: 64đ/tờ - In sách màu giấy thường 2 mặt: 128đ/tờ. In sách màu giấy cứng: 66đ/tờ - In sách màu giấy cứng: 132đ/tờ. In sách màu giấy cứng 1 mặt: 68đ/tờ - In sách màu giấy cứng 2 mặt: 146đ/tờ. In sách màu từ file PDF, in 1 mặt: 70đ/tờ - In sách màu từ file PDF, in 2 mặt: 140đ/tờ. In sách màu từ file PDF: 72đ/tờ - In màu từ file PDF : 144đ/tờ. Photocopy màu 1 mặt: 73đ/tờ - Photocopy màu 2 mặt: 146đ/tờ. Photocopy màu A5 1 mặt: 74đ/tờ - Photocopy màu A5 2 mặt: 148đ/tờ. Photocopy màu A4 1 mặt: 75đ/tờ - Photocopy màu A4 2 mặt: 150đ/tờ. Photocopy màu A3 1 mặt: 76đ/tờ - Photocopy màu A3 2 mặt: 152đ/tờ. Photocopy màu khổ A2 : 5.000đ/tờ - Photocopy màu khổ A1: 8.000đ/tờ. Photocopy màu khổ A0: 15.000đ/tờ. Photo màu giấy thường 1 mặt: 77đ/tờ - Photocopy màu giấy thường 2 mặt: 154đ/tờ. Photo màu giấy thường A5 1 mặt: 78đ/tờ - Photo màu giấy thường A5 2 mặt: 156đ/tờ. Photo màu giấy thường A4 1 mặt: 79đ/tờ - Photo màu giấy thường A4 2 mặt: 158đ/tờ. Photo màu giấy thường A3 1 mặt: 80đ/tờ - Photo màu giấy thường A3 2 mặt: 160đ/tờ. Photo màu giấy thường A2: 5.500đ/tờ - Photo màu giấy thường A1: 8.200đ/tờ. Photocopy màu giấy thường khổ A0: 15.200đ/tờ. In màu giấy cứng 1 mặt: 81đ/tờ - In màu giấy cứng 2 mặt: 162đ/tờ. In màu giấy cứng A5 1 mặt: 82đ/tờ - In màu giấy cứng A5 2 mặt: 164đ/tờ. In màu giấy cứng A4 1 mặt: 83đ/tờ - In màu giấy cứng A4 2 mặt: 166đ/tờ. In màu giấy cứng A3 1 mặt: 84đ/tờ - In màu giấy cứng A3 2 mặt: 168đ/tờ. In màu giấy cứng khổ A2: 5.600đ/tờ - In màu giấy cứng khổ A1: 8.300đ/tờ.

Thong ke
Địa chỉ mua hàng
Hỗ trợ
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo